TCC
/

Het lichaam als communicatiemiddel

 

Tai Chi wordt op verschillende manieren omschreven en onderwezen. Als ontspanningsoefening, als vechtkunst, als gezondheidssysteem, voor harmonie tussen lichaam en geest, als energetisch en spiritueel systeem, enzovoorts. Al deze omschrijvingen zijn juist. Het hangt van de docent en beoefenaar af voor welke invalshoek men kiest. Ontspannen, bewust worden van het eigen lichaam, ontdekken hoe lichamelijke en mentale processen elkaar beïnvloeden, zijn kenmerken van Tai-Chi zoals dat in Zwartewaal wordt beoefend, We leren een aantal praktische oefeningen die vaak in het dagelijks leven gebruikt kunnen worden. De bewegingen zijn langzaam met aandacht voor ontspanning van spieren, gewrichten en geest. De bijeenkomsten zijn voor zowel de gevorderde als de beginnende Tai-Chi beoefenaar die kennis wil maken met deze bewegingsleer. De basisvorm waar we mee werken is de Yang stijl van Ching Man Chen. Aanvullend integreren we ook andere vormen vanuit de interne en externe Martial Arts.

De individuele lessen (Tai Chi Coaching) duren minimaal een uur en worden afgesloten met een kopje thee en een goed (reflectief) gesprek. De vergoeding hiervoor bedraagt € 45,- per les/bijeenkomst. Deze lessen vallen onder professionele begeleiding en ontwikkeling en kunnen daarom (eventueel) bij uw werkgever of een andere instantie gedeclareerd worden. Ik ben aangesloten bij de Stichting Taijiquan Nederland en geregistreerd bij de LVSC.

 

St. Yang Sen verzorgt ook 1 x per maand op de zaterdagochtend van 09:30 tot 12:00 uurTai Chi les aan kleine groepen van maximaal 8 personen. De les is meestal elke derde zaterdagochtend van de maand en is inclusief een kopje thee met wat lekkers en een goed gesprek. In de zomer vinden de lessen buiten plaats en in de winter in De Gaffelaar in Zwartewaal. 

De vergoeding bedraagt € 25,- euro per les.

 

Agenda 2019

De eerst volgende Tai Chi bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt.


Zaterdag 27 april 2019 Wereld Tai Chi Dag van 09:30 - 12:00 uur.

Op maandag is er in Rotterdam Tai Chi les onder leiding van Drs. Peter Pijpers. Kosten bedragen € 15,-.