TCC
/


Het lichaam als communicatiemiddel

 

Supervisie vindt meestal plaats in groepen van maximaal vier personen. Supervisie is een individueel leerproces, dat ingaat op persoonlijke leervragen. In principe gaat het om leervragen die het functioneren op het werk beïnvloeden. Onder begeleiding vindt reflectie op eigen en andermans (werk)ervaringen plaats. Supervisie geeft inzicht en zet daardoor leren in gang.

Als geregistreerd Supervisor geef ik, naast opleidingssupervisie binnen het hoger en academisch onderwijs, ook supervisie binnen het (speciaal) primair- en (speciaal) voortgezet onderwijs en binnen de jeugdzorgsector.

Tijdens de supervisie maak ik naast het lichaamswerk gebruik van diverse coaching-, oefen- en spelvormen.