TCC
/


Het lichaam als communicatiemiddel

 

 

Coaching vindt vaak plaats op basis van werkgerelateerde vraagstukken. Als de indruk is ontstaan dat er in de werksituatie of het functioneren iets veranderd moet en kan worden, wordt er gecoacht op het in gang zetten van deze verandering. 

Ook bij persoonlijke-, loopbaan- en levensvragen biedt een coachingstraject uitkomst. Indien nodig wijs ik door naar beter passende hulp.

Coaching is altijd doelgericht en gaat uit van meetbare effectiviteit. Naast het lichaamswerk gebruik ik diverse supervisie-, oefen- en spelvormen, afhankelijk van wat de situatie vraagt.